Over Downtown The Hague​

Doelstellingen

Doelstellingen

DTTH als dé nieuwe place to be in Den Haag.  Welke doelstellingen passen daarbij? Waaraan moet zijn voldaan om die ambitie te verwezenlijken? We maken onderscheid tussen doelstellingen op drie gebieden: bezoekersaantallen, ondernemersklimaat en waardering van de woonomgeving. Voor deze drie onderwerpen is gekozen omdat die goed aansluiten op onze doelgroepen.

Bezoekersaantallen

– In 2025 is er een groei van het aantal regionale bezoekers aan DTTH met 25%, nationale bezoekers met 20% en internationale bezoekers met 15% ten opzichte van 2019.

– In 2025 raad 70% van de bezoekers van DTTH een bezoek aan vrienden/kennissen aan.

Ondernemersklimaat

– In 2025 signaleert 50% van de ondernemers een verbetering in het ondernemersklimaat in het gebied ten opzichte van 2019.

– in 2025 heeft 40% van de ondernemers in DTTH zijn omzet zien stijgen ten opzichte van 2019.

Waardering woonomgeving

– In 2025 kent 60% van de bewoners een hoger cijfer toe aan het leefniveau in DTTH dan in 2019.

– In 2025 is de gemiddelde WOZ waarde van woningen in DTTH gestegen ten opzichte van 2019.

i.v.m. de corona epidemie in 2020 wordt 2019 als uitgangspunt voor de vergelijking gebruikt. 

Beleidsplan Downtown The Hague

Naam instelling: Stichting Downtown The Hague

RSIN: 862669959

Contactgegevens:
Info@downtownthehague.nl
Bierkade 22, 2512AB
Den Haag

Bestuur

Thijs Willem Moesker: Voorzitter

Marcel van der Plas: Penningmeester

Carlos Francisco Guadamuz Zamora: Secretaris

Dennis van der Plas: Algemeen bestuurslid

Financiele verantwoording

De beleidsbepalers van Stichting Downtown The Hague ontvangen alleen vergoeding voor gemaakte onkosten en niet bovenmatig vacatiegeld.

Stichting Downtown The Hague is opgericht 1 juni 2021 en heeft nog geen activiteiten uitgevoerd. Wanneer dit het geval is zal op deze pagina verslag worden gedaan.

Hetzelfde geldt voor de financiële verantwoording.